Home

Als ik aan vakgenoten vertel dat ik bij Heembouw Architecten werk, een architectenbureau dat gelieerd is aan een aannemer, krijg ik steeds dezelfde vragen: Word je dan niet beperkt in de creatieve kant van je werk? Krijg je niet alleen maar ‘standaard’ opdrachten? Het zijn precies die vragen die ik mezelf ook stelde, toen ik hier in 2012 aan de slag ging. De antwoorden vond ik al snel in de praktijk.

De beperkingen dagen mijn creativiteit juist uit

Zijn er dan geen beperkingen? Natuurlijk zijn die er wel. Ik werk direct vanaf een projectstart nauw samen met de planontwikkelaar van Heembouw. Dat betekent dat ik snel geconfronteerd word met budgetten en technische kaders. Maar juist die beperkingen vergroten mijn creatieve uitdaging enorm. Temeer omdat ik daarbinnen alle vrijheid van denken en ontwerpen krijg. Sterker nog, mijn Heembouw-collega’s verwachten dat ik die vrijheid ook volledig neem.

"Mijn werk gaat absoluut over meer dan architectuur alleen"

Het is onze gezamenlijke visie plekken te creëren waar mensen willen zijn en dat begint met goede architectuur. En wat betreft de confrontatie met budgetten werkt het bij een ‘regulier’ architectenbureau eigenlijk niet anders. Gedurende ieder traject vindt die confrontatie altijd wel ergens plaats. Bij ons gebeurt dit eerder in het traject én grotendeels intern, en niet extern, met de klant als soort ‘boksbal’ er tussenin. En dat levert voor de klant meerwaarde op in termen van een haalbaar ontwerp, meer kwaliteit, minder onzekerheid, minder onnodige afstemkosten en minder faalkosten.

Van a tot z bij een project betrokken – wat je ontwerpt, wordt ook gebouwd

In de externe communicatie trekken we samen op met Heembouw. Zo zat ik in mijn allereerste werkweek al aan tafel bij een klant en dat is zo gebleven. Dat zegt alles over onze cultuur: je hebt als architect veel vertrouwen en vrijheid van handelen. Maar het zegt ook iets over onze schaalgrootte. We zijn groot en professioneel genoeg om uitdagende en zeer diverse projecten gegund te krijgen, in zowel de woningbouw als zakelijke markt.

Tegelijkertijd zijn we klein genoeg om als architect samen met een ontwerper en modelleur van a tot z bij ieder project betrokken te zijn. We werken altijd aan concrete opdrachten. De meeste ontwerpen die ik maak, worden dan ook daadwerkelijk gerealiseerd. En dat is gaaf, er is toch niets leuker dan op een bouwplaats met een bouwhelm op te bekijken hoe het ontwerp van jouw hand gestalte krijgt. Als je als architect wilt bouwen, dan zit je bij Heembouw Architecten gewoon goed.

Sander Dekker eet een taartje

Een ervaren en leuke, innovatieve club

Maar ook als je wilt leren en je laten inspireren, biedt Heembouw Architecten uitdaging. Er zijn hier voldoende collega-architecten in huis met wie ik kan sparren. Omdat zij ook aan eigen opdrachten werken, kunnen ze met een frisse blik met mij meekijken en dat is altijd leerzaam en waardevol. In dat opzicht zijn we een ‘gewoon’ bureau We zijn zelfstandig, hebben een dedicated directeur, eigen omzetverantwoordelijkheid en een gezonde ambitie. In de ruim zeven jaar dat ik hier nu werk, zijn we in de kwaliteit van onze projecten gegroeid.

Getuige het groeiend aantal opdrachtgevers dat voor Heembouw kiest vanwege de architectuur en onze nominaties voor verschillende architectuurprijzen. Die ontwikkeling danken we ook zeker aan het budget dat vrijgemaakt wordt om innovaties en nieuwe technieken te ontdekken en snel te adopteren en te implementeren. Zo werken we hier al ruim tien jaar met Revit en met BIM, waardoor we – zo ervaar ik het – op dit vlak koploper zijn in de branche en door de hele bouwkolom onze bijdrage kunnen leveren. Mijn werk gaat dus absoluut over meer dan architectuur alleen.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een mooi voorbeeld hoe alles wat ik hierboven omschrijf in onze dagelijkse praktijk werkt, is het ontwerp en de bouw van een nieuwe productiefaciliteit voor bakkerijmachinebouwer Benier. Benier wilde een productielocatie die niet alleen qua routing logisch was, maar ook een transparante, open werkomgeving biedt in een mooi ontworpen pand waar medewerkers trots op kunnen zijn. In ons ontwerp hebben we de bedrijfsprocessen van Benier als uitgangspunt genomen. Door gebruik te maken van BIM en Revit konden we de klant al in een vroeg stadium door het toekomstige gebouw ‘laten lopen’.

Zo ontstond goed zicht op de verschillende stromen binnen het gebouw en kon het ontwerp op een heel concreet detailniveau worden aangescherpt. Wat is de beste plek voor een vrachtwagen om spullen te lossen? Hoe komen eenmaal geloste goederen het snelst op de plek waar ze thuishoren? Maar de klant kon zo ook ‘zien en ervaren’ hoe we de eisen van transparantie, openheid en uitstraling in ons ontwerp verwerkt hadden. 

 

Heembouw Architecten

Het feit dat we een turnkey project opleveren, waarbij we als ontwerpende bouwer samenwerken, gaf samen met het aansprekende ontwerp, de doorslag om voor ons te kiezen. Het uiteindelijke resultaat? Een hoogwaardige, eigentijdse nieuwe productiehal dat na een bouwperiode van zeven maanden precies volgens planning opgeleverd werd. Een resultaat waar de klant erg blij mee is. En dat geldt niet alleen voor de directie bleek uit de reactie van de receptioniste van Benier. Op de oude Benier-locatie ontving ze mij altijd in een kleine, donker ontvangstruimte. Toen ik haar een jaar na oplevering weer tegenkwam op de nieuwe locatie vertelde ze me dat ze enorm trots en blij was dat ze het laatste jaar voor haar pensionering in zo’n mooie, nieuwe ruimte mocht werken. En daar word ik als architect dan weer heel blij van.

Habeon Archicten

Ben jij geïnspireerd door het verhaal van Sander? 
Kom werken bij Heembouw!

Bekijk onze vacatures