Home

Case winstgevend productiebedrijf

Een succesvol productiebedrijf besluit 25 jaar geleden op zoek te gaan naar een nieuwe productiesite. Een nieuwbouwlocatie om de beoogde groei te faciliteren. De perfecte locatie wordt gevonden op een nieuw ontwikkeld bedrijventerrein. Alles klopt. Zichtlocatie vanaf de snelweg, goede ontsluiting, openbaar vervoer voorzieningen en voldoende geschikt personeel in de regio. Op deze plek kunnen ze voorlopig hun groeiscenario faciliteren. Een mooie investering voor de toekomst.


25 jaar later

Het productiebedrijf heeft boven verwachting gepresteerd en groeit nog steeds. De productiecapaciteit neemt toe, nieuwe productielijnen worden ontwikkeld en de businesscase is veranderd. Het huidige bedrijfspand voldoet niet meer aan de eisen. Op het gebied van de productietechnieken is er veel veranderd, en nieuwe productielijnen kunnen lastig worden toegevoegd. Er moet iets gebeuren met de huidige huisvesting.


Wat kan er op de huidige locatie?

Biedt meer efficiency/optimalisatie van de processen hier mogelijkheden? Helaas, die perfecte locatie van toen die mede van invloed is geweest op het succes van dit productiebedrijf, voldoet niet meer aan het imago dat het bedrijf wil uitstralen.

Er is veel versnipperd eigendom op het bedrijventerrein, de buurman doet al jaren niets aan zijn pand. Er is weinig coördinatie als het gaat om beheer en onderhoud. De gemeente is druk bezig met uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, er is overaanbod, wat van grote invloed kan zijn op de waardeontwikkeling van het vastgoed.


Wat nu?

Een aantal scenario's is mogelijk voor dit bedrijf. Heembouw komt deze huisvestingsvraagstukken geregeld tegen; samen met de klant gaan we op zoek naar de juiste oplossing.

Voor dit bedrijf is verhuizen naar een nieuwbouw locatie niet wenselijk. De plek is goed, en het personeel, dat voor dit bedrijf van essentieel belang is om de groei aan te kunnen, woont in de nabije omgeving.

De huidige productiesite is zo specifiek, dat het lastig te vermarkten/verkopen is. Door overaanbod van nieuwbouw grondlocaties in de regio en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, zien zij ook de waarde van het vastgoed verminderen.

De omgeving; omliggende bedrijven, de buurman en gemeente kunnen uitkomst bieden. Gemeentes staan welwillend tegenover herontwikkeling en herstructurering van oude terreinen, en subsidiëren deze initiatieven ook.


Vossenberg in Tilburg

Een mooi voorbeeld is het bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg. De gemeente heeft hier een nieuwe randweg aangelegd, en voorzieningen getroffen. Dit heeft geresulteerd in de aanwas van nieuwe bedrijven. Het gebied krijgt een nieuwe boost, staat weer op de kaart. Een mooie ontwikkeling waardoor bestaande bedrijven op oudere terreinen ook automatisch weer in beweging komen.

Distributiecentrum Vossenberg West 2 in uitvoering Tilburg

BSM Breda

Een ander voorbeeld is BSM, een bedrijf gevestigd in Breda, wat Heembouw geadviseerd heeft bij hun huisvestingsvraagstuk. Het bedrijf wilde uitbreiden, de huidige locatie was te klein, en ze wilden eigenlijk niet weg.
Het naastgelegen bedrijf stond al geruime tijd te koop. BSM heeft samen met Heembouw en Heembouw Architecten diverse studies uitgevoerd en hiermee de case onderzocht. BSM kon uitbreiden op de huidige plek door aankoop van de buurman. Een complete make-over voor het gedateerde industriepand, dat in een nieuw jasje werd gestoken. Een mooi voorbeeld van hoe om te gaan met leegstaand vastgoed.

BSM Valves Breda case bedrijfshuisvesting

Herontwikkelingslocaties

Bovenstaande ontwikkelingen zijn het gevolg van groei. De afgelopen jaren is er ook veel sprake geweest van krimp.
Bedrijven die bijvoorbeeld gedwongen worden om drie vestigingen samen te voegen tot één. Wat te doen met de locaties die achterblijven?

Heembouw doet onderzoek naar deze herontwikkelingslocaties.

  • Wat is het aanbod in de regio?
  • Wat kan er met deze oude locaties.
  • Wat doet de waarde van dit vastgoed, levert het nog wat op?

Binnen bepaalde regio's is er schaarste aan nieuwbouw locaties. Hierdoor kunnen oude locaties die herontwikkeld kunnen worden, ineens heel interessant zijn. Herontwikkelingslocaties liggen veelal op goede plekken. Plekken waar bedrijven willen vestigen. Er is continue vraag vanuit de markt naar perfecte locaties, met goede ontsluiting van snelwegen; de zogenoemde A locaties.

Heembouw is ruim vijftien jaar geleden gestart met het verzamelen van alle beschikbare bouwgronden van gemeenten en particulieren, en met name dit soort unieke herontwikkelingslocaties. Deze locaties hebben wij opgenomen in onze Gronddatabank. Door vraag vanuit de markt, bedrijven die op zoek zijn naar die ene unieke locatie, en het aanbod van de Gronddatabank, brengen wij vraag en aanbod bij elkaar. Zo kan uw herontwikkelingslocatie zomaar eens interessant zijn voor een bedrijf dat zich juist op uw A locatie wil vestigen. Dan heeft u zomaar goud in handen.

Herkent u een van deze situaties, dan onderzoeken wij graag de mogelijkheden en gaan op zoek naar voor u de perfecte oplossing voor uw huisvestingsvraagstuk.