Home

Als Heembouw en Heembouw Architecten hebben we veel ervaring opgedaan met BIM in nieuwbouwprojecten en in de renovatie van bedrijfsgebouwen en kantoren, maar bestaande woningcomplexen in 3D virtualiseren in BIM doen we nog niet. Het lijkt dubbel en bijna zinloos werk: de ‘real life 3D versie’ bestaat immers al; is tastbaar en meetbaar. Dus waarom zouden we die extra moeite nemen? Omdat de kwaliteit verbetert en de kosten dalen, waren de antwoorden van Dirk Jan Kroon en Onno Speur. Ze onderbouwden dit met vier bewezen, concrete voordelen van het gebruik van BIM in bestaande bouw.

1 Inzicht: meerjaren onderhoudsplan

Als uw bestaand bezit in BIM ingevoerd is, heeft u digitaal en driedimensionaal inzicht in alle oppervlakten, plattegronden en bestekken. Deze op de werkelijkheid gebaseerde en dus juiste informatie over bijvoorbeeld het aantal m2 wanden, m2 kozijnen en m2 vloeroppervlaktes levert u grote voordelen op. U kunt hiermee immers een meerjaren onderhoudsplan maken, inclusief een realistische begroting. Bovendien heeft u een perfect middel in handen om te sturen op de planning en de uitvoering van toekomstig onderhoud.

2 Heldere taak en opdrachtomschrijving – versterkt ketensamenwerking

In iedere fase van een renovatie- of onderhoudsproject is alle informatie actueel en eenduidig in BIM vastgelegd. Dit biedt voordelen in zowel de voorbereiding als in de uitvoering van een project. De informatie maakt immers duidelijk wat de onderlinge taakverdeling is en wat er exact van iedereen verwacht wordt. Het is als het ware een visuele taakomschrijving voor alle vaklieden op de bouwplaats en daarmee ook een praktisch sturingsmiddel voor de projectleiders.

3 De voordelen van visualisatie

Als uw bezit in 3D beschikbaar is, is het eenvoudig om aanpassingen in woningen te visualiseren en aan bewoners te presenteren. En in het kader van “zien doet geloven”, zorgt een duidelijke visualisatie van datgene dat in een woning gaat veranderen voor enthousiasme bij de bewoners en een hogere betrokkenheid.

4 Efficiency stijgt: kortere doorlooptijd projecten en besparing kosten

In BIM wordt een renovatie- of onderhoudsproject optimaal voorbereid: er is transparantie, eenduidige communicatie en er zijn minder of geen miscalculaties die in de praktijk hersteld moeten worden. De doorlooptijd van het project wordt hierdoor aanzienlijk verkort.

Durft u het aan?

Uiteindelijk leveren deze vier voordelen, naast kwaliteit, hard geld op. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat de inzet van BIM in bestaande bouw een besparing oplevert van 15% tot 20% van de totale begroting voor vastgoedbeheer en onderhoud. De moeite van het proberen waard, zou ik zeggen. Zeker als u weet dat BIM ook in andere bedrijfsprocessen in uw corporatie eenvoudig ingezet kan worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beoordelen van onderhoudsverzoeken, het uitvoeren van eindinspecties en het bepalen van de waarde van woningen in uw portefeuille.

Dus, durft u de uitdaging aan om samen met ons te ‘Bimmen’ en ervaren wat dat in uw praktijk oplevert? Neem dan vandaag nog contact met mij op. Ik kan niet wachten om te beginnen. Bekijk anders ook eens dit filmpje.