Home

In de pilot voorzien we de in aanbouw zijnde woningen van een kastje met drie sensoren. Een sensor meet de luchtvochtigheid in de woning, de tweede registreert of de voordeuren open of gesloten zijn en de derde is ingesteld als bewegingsmelder die alleen buiten werktijden – als de bouwplaats gesloten is – actief is. De registraties van de sensoren worden via wifi realtime verstuurd naar een webapplicatie waar onze uitvoerder toegang tot heeft. Natuurlijk zijn er nog legio andere toepassingen te bedenken van IoT op de bouwplaats: al brainstormend kwamen wij in ieder geval op een lange lijst. Maar om snelheid te houden en te testen wat het gebruik van IoT in de praktijk daadwerkelijk oplevert, kunnen we beter klein beginnen.

"Natuurlijk zijn er nog legio andere toepassingen te bedenken van IoT op de bouwplaats."

Rene Lem

Tijd- en kwaliteitswinst

Met de informatie uit deze pilot kan onze uitvoerder direct al zijn voordeel doen, daarvan zijn wij overtuigd. De luchtvochtigheidmetingen helpen hem om per woning het exact juiste moment te bepalen waarop de wanden voldoende uitgedroogd zijn om bijvoorbeeld geschilderd te worden. Een objectieve aanvulling dus op de kennis en ervaring van het bouwteam zelf. Wij verwachten niet dat planning hierdoor wereldschokkend gaat veranderen, maar zijn er wel van overtuigd dat incidenten (een emmer water die omvalt in een woning) en weersinvloeden die per locatie kunnen verschillen, eruit gehaald kunnen worden.

Per saldo levert dat meer kwaliteit, meer efficiency en minder faalkosten op. De bewegingsmelder en voordeurregistratie dragen vooral bij aan meer veiligheid op de bouwplaats en aan meer efficiency. Het scheelt de uitvoerder toch heel wat controlerondjes op de bouwplaats.

Internet of Things op de bouwplaats

Data verzamelen is analyseren

Of de data die we op deze manier verzamelen na analyse baanbrekende inzichten opleveren, weten we nog niet. Evenals of de investering opweegt tegen de tijd- en kwaliteitswinst die we boeken. Maar die onzekerheid is voor ons geen reden om dan maar niets te doen. Immers, als Cees Links (uitvinder wifi) en Steve Jobs er ook zo over gedacht hadden, hadden wij hier überhaupt nooit mee aan de slag gekund.