Home

Uw eerste stap op weg naar een nieuwe bedrijfslocatie begint waarschijnlijk met het zoeken naar een geschikte kavel. Heeft u iets op het oog, dan benadert u een architect. Is het ontwerp klaar en de bouwvergunning aangevraagd, dan kunt u op zoek naar een bouwer en installateur voor de uitvoering. Klinkt logisch.

Van niets naar een bedrijfspand

De praktijk is vaak weerbarstiger. Een bedrijfsruimte of distributiecentrum nieuw bouwen is meestal een dusdanig complex en lang proces, dat zo’n zwart/wit-opeenvolging van disciplines niet kan. Van niets naar een bedrijfspand, daar komt immers veel kennis bij kijken. Het ontwerp moet passen in het beeld dat u én de gemeente voor ogen hebben. Het moet uw bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen en geschikt zijn voor de machines die u gebruikt. Ook niet onbelangrijk: de prijsvorming moet binnen uw budget vallen.

Al vroeg veel disciplines nodig

Dat betekent dat al vroeg in het proces exact bekend moet zijn hoe uw processen verlopen en wat de beste positionering van het gebouw is op de kavel. Welke eisen de machines stellen aan het pand, wat de kosten zijn voor onder andere de grond, fundatie, constructieopbouw en dakafwerking en eventuele duurzame en circulaire elementen.

Bij opeenvolgende disciplines is dat lastig te realiseren. Informatie komt dan vaak pas te laat op tafel en in overdrachtsmomenten ontstaan veelal communicatiestoornissen.

Daarom doen wij het anders en zijn wij als ontwerpende bouwer van A tot Z bij uw nieuwbouw betrokken. Wat daarbij uniek is: wij hebben een inhuis-architectenbureau. Dat betekent dat we bij de planontwikkeling samen met de architect de uitvoerbaarheid van het met u bepaalde ambitieniveau borgen. En we betrekken het realisatieteam al tijdens het ontwerpproces bij de uitvoerende keuzes.

In uw schoenen staan

We doen er ook alles aan om precies te begrijpen wat u en uw nieuwe gebouw nodig hebben. Regelmatig gaan we in het voortraject met ons team van architecten en planontwikkelaars letterlijk een dag in de week op de huidige locatie zitten van de opdrachtgever. Om samen alle specificaties door te nemen en met eigen ogen te zien hoe de processen werken en wat daarvoor nodig is wat betreft ruimte, verlichting, ventilatie, brandveiligheid en alle andere zaken die cruciaal zijn in zo’n gebouw.

Hoe meer we van de klant weten, hoe beter ons werk. Bovendien leren wij en de klant elkaar door deze werkwijze beter kennen en dat werkt heel prettig samen. Alles is dan veel makkelijker bespreekbaar. Ook niet onbelangrijk: door deze werkwijze kunnen we een realistische prijsopgave afgeven. Niet zo’n offerte die tijdens het bouwproces nog veel hoger wordt door onvoorziene omstandigheden, maar een prijsopgave mét planning waar we ons aan houden.

Gebouw afstemmen op de machines

Onlangs leverden wij het project LKQ Fource al grotendeels op, zodat onze leverancier aan de slag kon met het plaatsen van de shuttle systematiek. Het gebouw is voorzien van een complexe logistieke installatie die specifieke eisen stelt aan de hoogte van het pand, de afstanden tussen de kolommen en de stabiliteit en draagkracht van de vloer. Dat wisten wij al vroeg in het proces, omdat wij altijd snel om de tafel gaan met de leveranciers van de machines. Gebeurt dat niet, dan krijg je later in het proces gegarandeerd problemen en hogere kosten.

In deze video laten wij meer zien over de planontwikkeling van LKQ Fource

Open en met vertrouwen samenwerken

In Moerdijk ontwierpen en bouwden we in opdracht van Ercade nieuwbouw van een productielocatie van twee hectare. Erca Gruppo is een van oorsprong Italiaanse onderneming. En dus gingen we in het voortraject regelmatig naar Italië om echt goed feeling te krijgen met het bedrijf. De nieuwe productiesite bestaat uit een complete productielijn met tankfarms, reactors, laboratorium en solitair kantoor. Er waren enorm veel partijen bij dit proces betrokken en dat liep heel goed doordat we open, op tijd en met vertrouwen met alle partijen aan de slag gingen. We werken nog steeds met Erca (inmiddels Solvay Solutions Nederland BV) samen in het onderhoud en de verbouw van gebouwen.

Alle disciplines denken vanaf het begin mee

Kortom: we gaan naast onze klanten zitten bij het realiseren van hun nieuwe gebouw. Vanaf het zoeken van de kavel tot aan het onderhoud van het gebouw. Onze afdeling planontwikkeling is daarbij de verbindende factor en alle disciplines denken vanaf het begin mee. We doen er daarbij alles aan om exact te begrijpen hoe het gebouw op de beste manier voor u werkt. En we denken het volledig uit voordat we gaan bouwen. Zodat u en wij weten waar we aan toe zijn, in alle openheid en met alle vertrouwen kunnen samenwerken en komen tot een prachtig en optimaal eindresultaat.

Wilt u meer weten? Eens met mij van gedachten wisselen? Neem gerust contact met mij op, ik kijk uit naar uw bericht.