Home

Stel, u overweegt om uw kantoorbezit te verbeteren. Dan is het nu het juiste moment om twee vliegen in één klap te slaan. Want als u de verbouwing duurzaam laat uitvoeren, kan dit met subsidie bijzonder gunstig uitpakken voor uw portemonnee. En om het nog aantrekkelijker te maken: u hoeft hiervoor niets te doen, want de hele subsidieaanvraag en -afwikkeling verzorgen wij voor u.

Maak uw kantoor duurzaam Heembouw subsidie verduurzamen

Juiste aanpak kan u veel besparen

Stel, u denkt erover om uw kantoor te verbeteren. De hamvraag hierbij is natuurlijk:“Op welke manier upgrade ik mijn kantoor zodat dit aantrekkelijk en comfortabel is en flexibel voor toekomstig gebruik?”

“Op welke manier upgrade ik mijn kantoor zodat dit aantrekkelijk en comfortabel is en flexibel voor toekomstig gebruik?”

Deze vraag raakt veel aspecten. Die hebben niet alleen te maken met uw eigen wensen en ambities, maar met het hele speelveld waarin u opereert. Wat willen de medewerkers? Wie kan u begeleiden? Wat is technisch mogelijk? En wat zijn, ook op de lange termijn, uw kosten en baten? Verduurzaming valt hierbij niet meer weg te denken – niet alleen vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verduurzamen is ook in uw eigen belang. Want u wordt daar financieel wijzer van, zeker wanneer u de aantrekkelijke tegemoetkoming in de vorm van subsidies meetelt.

De overheid stelt elk jaar een budget beschikbaar voor subsidies. U komt hiervoor in aanmerking als de duurzame investering een zakelijke investering is. Dat is het geval als het om zakelijk onroerend goed gaat. Voor wie het geen dagelijks werk is, is subsidieland niet altijd makkelijk te doorgronden. Dan is het raadzaam uw mogelijkheden van verduurzaming en subsidiëring te bekijken met een partner die vaker met dit bijltje hakt, zoals Heembouw. Samen met o.a. Heembouw Architecten kijken wij graag naar de mogelijkheden om binnen uw project het gebouw niet alleen aantrekkelijk te maken, maar ook hoe dit gecombineerd wordt met uw duurzaamheidsambitie. Heembouw adviseert over duurzame oplossingen, verzorgt de subsidieaanvraag en zorgt dat duurzaamheidscertificaten of labels (BREEAM, GPR) verkregen worden.

Denk niet dat u alleen subsidie krijgt als u een grote, ingrijpende verbouwing laat uitvoeren; ook bij relatief kleine aanpassingen liggen er voldoende kansen.Naast het eenmalig ontvangen van subsidie leidt verduurzaming van uw kantoor tot een blijvende sub­stantiële besparing op uw energieverbruik en een aangenamer werkklimaat. Zo kon een van onze klanten de energiekosten met circa 70% reduceren door zijn kantoor naar energielabel A te brengen. Naast deze besparing op de exploitatielasten leverde de verbouwing nog eens een supercomfortabel kantoor op, waar de medewerkers met recht trots op zijn.

Case: de overheid betaalt mee

Voor een van onze opdrachtgevers hebben wij geregeld dat hij – met behulp van een combinatie van MIA, EIA en VAMIL subsidie – een substantieel deel (ca. 10%) van zijn totale kantoorrenovatie gesubsidieerd kreeg. Dit was mogelijk doordat het kantoor een labelsprong gemaakt heeft van G naar A. Deze verduurzaming is bereikt door toepassing van: warmtepomp in combinatie met WKO-bron, LED-verlichting met aanwezigheidsdetectie, hoogwaardige isolatie van gevel en dak, waterbesparende maatregelen, HR++ glas gevel, ventilatie met warmtewiel en CO2-sturing, GPR > 7,5.

Het subsidieproces

Hoe gaat het proces van verduurzaming? Allereerst maken we een globale scan van het project om vast te stellen welke onderdelen voor subsidie in aanmerking komen. Met dit als startpunt gaan we samen kijken welke toepassingen binnen uw ambities en budget passen en wat deze opleveren op het gebied van duurzaamheid, verlaging van het energieverbruik en subsidies. Nadat alle duurzame toepassingen vaststaan, kunnen we de subsidieaanvraag in gang zetten.

De doorlooptijd

Bij de aanvraag is er een verschil tussen grote en kleine projecten. Bij een relatief klein project zal de doorlooptijd van aanvraag en toewijzing van de subsidie ongeveer vier maanden bedragen. Bij een groot project kan dit oplopen tot een jaar. Dit is wel inclusief controle.

Om het proces voor u zo transparant mogelijk te maken, presenteren wij hieraan voorafgaand de volgende onderdelen, in willekeurige volgorde:

  • Wat verwachten wij te behalen aan subsidies en op welke onderdelen?
  • Hoe ziet het proces eruit (o.a. waar liggen beslismomenten vanuit uw kant)?
  • Wat zijn de verwachte doorlooptijden?
  • Welke werkzaamheden gaan wij voor u verrichten?
  • Globale schets van uw investering, de opbrengsten en de terugverdientijden.
  • Toelichting op andere aspecten, afgestemd op uw specifieke situatie.

Wat levert het op?

Uw investering levert u direct geld op. Afhankelijk van de gekozen toepassingen profiteert u, naast eventuele subsidies en kostenbesparingen, direct na de realisatie bovendien van een comfortabel, energiezuinig en wellicht zelfs CO2-neutraal gebouw. Dit verhoogt ook de waardevastheid voor de toekomst in geval van verkoop. Het verduurzamen van uw kantoor biedt dus meerdere voordelen op uiteenlopende vlakken.

Slagingskans

Renovatie: Een bestaand gebouw verduurzamen heeft een hogere slagingskans voor het verkrijgen van subsidie. Een dergelijk gebouw kan al snel geüpgrade worden (denk aan isolatie, nieuw (dubbel) glas, etc.), uitmondend in bijvoorbeeld een verbetering van het energie-label. Hierdoor heeft u tot 75% meer kans op goedkeuring dan wanneer het een nieuwbouwopgave betreft.

Nieuwbouw: Bij de subsidieaanvraag voor een nieuwbouwproject speelt uw duurzaamheidsambitie een grote rol. De aanvraag wordt namelijk hierop getoetst. Wanneer uw project slechts voldoet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit, komt u niet voor subsidie in aanmerking. Die krijgt u wel voor alle toepassingen die ‘extra’ zijn, maar dat heeft natuurlijk ook budgettaire gevolgen. Heeft u de ambitie om duurzaam te bouwen, maar weet u niet welke duurzame toepassingen in uw project mogelijk zijn en wat deze investeringen opleveren? Laat u dan door Heembouw adviseren. Als Design & Build partij, met vaste partners in de bouwkolom en veel ervaring met duurzaam bouwen, bieden wij u een scala van lonende mogelijkheden die in uw project opgenomen kunnen worden.

Wat betekent dit voor mij?

Verduurzamen kan voor u als kantooreigenaar heel gunstig zijn. Wilt u weten hoe gunstig en wat Heembouw voor u kan betekenen? Reageer dan via onderstaande link. Binnen twee werkdagen (uitgezonderd vakanties) nemen wij contact met u op om uw vraag te definiëren en u op weg te helpen bij het verduurzamen van uw vastgoed. Misschien bent u zelfs geïnteresseerd in een advies hoe uw vastgoed in 2020 energieneutraal kan zijn. Wij gaan graag samen met u deze uitdaging aan!

Ja, neem contact met mij op!

Hoofdkantoor Dunea Zoetermeer

Hoofdkantoor Dunea Zoetermeer (Foto's: Martijn Pauw fotografie)