Home

1. Het inventariseren van de beschikbare kennis en geven van inzicht in de status quo en vernieuwingsmogelijkheden op buurtniveau met behulp van big data en veldonderzoek.

In 2012 heeft Rutte I de krachtwijkenaanpak vroegtijdig stopgezet en eind 2014 kwam ook het grotestedenbeleid ten einde. De verantwoordelijkheid voor wijkvernieuwing kwam daarmee volledig bij gemeenten te liggen. Zoals in het vorige blog te lezen was gebruikt Heembouw big data analyses om vanuit diverse invalshoeken naar een buurt te kijken en genoemde ontwikkelingen objectief te beschrijven en te verklaren. Heembouw omarmt daarmee de complexiteit waar wijken mee te kampen hebben en heeft als doel gemeenten, corporaties en bewoners praktische en financieel haalbare oplossingen te bieden. Het vergroten van de aantrekkingskracht en aantrekkelijkheid van de wijk is daarbij leidend. Daarmee positioneert Heembouw zich nadrukkelijk niet alleen als uitvoerende partij die fysiek ingrijpt, maar vooral als volwaardig partner van de gemeente of corporatie die een visie kan formuleren en realiseren.

Heembouw omarmt de complexiteit waar wijken mee te kampen hebben.

Sinds vijf jaar is Data & Sales Analist Djoerd van Velzen verantwoordelijk om klanten op basis van locatie gerelateerde data betere beslissingen te laten nemen. Dit wordt ook wel Location Intelligence genoemd. Hoewel de term een commerciële connotatie heeft, is deze innovatie uitermate geschikt om ook maatschappelijke vraagstukken, zoals wijkvernieuwing, SMART te vertalen naar oplossingen.

Guido Slopen of verduurzamen big data

Een buurt kan zich op drie manieren ontwikkelen: stabiliseren, achteruitgaan of verbeteren. Beleidsmakers en bewoners hebben hier doorgaans een goed beeld bij, maar veelal zijn de fysieke, sociale en economische ontwikkelingen multidimensionaal.

Big data analyses voor feitelijke en objectieve onderbouwing

Heembouw gebruikt inmiddels al heel wat jaren big data analyses om vanuit diverse invalshoeken naar een buurt te kijken en de genoemde ontwikkelingen feitelijk en objectief te beschrijven en te verklaren. De uitkomsten van de big data analyse worden in kaart gebracht op fysiek, sociaal en economisch vlak, zoals de mate van vergrijzing, eigendomsverhoudingen, leefbaarheid, verkoopprijzen, huishoudenssamenstelling en dergelijke. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens van het vastgoed, hoe staat het ervoor, welke kansen liggen er, is het beter te verduurzamen, of deels te slopen met de kans op verdichten? Daarnaast wordt ook de kennis van wijkbeheerders en bewoners gevisualiseerd om een compleet beeld te krijgen van hoe de wijk zich ontwikkelt. Dit in kaart brengen, gebeurt letterlijk met behulp van topografische kaarten waarmee op buurt of straatniveau kan worden ingezoomd, zodat goed visueel wordt wat de situatie is.

Guido Slopen of verduurzamen big data

Met deze constateringen bespreken we met de stakeholders de oplossingsrichtingen, met als doel met minimale middelen succesvol in te grijpen om plekken te creëren waar mensen willen wonen.

Benieuwd naar onze werkwijze? Voor diverse corporaties, gemeenten en beleggers maken wij bovenstaande analyses. Voor nadere toelichting of een kennissessie achter onze GIS tafel nodigen wij u graag uit.