Home

Valkuil 1: goedkoop is duurkoop

De eerste valkuil is alleen voldoen aan de minimale eisen van nu; namelijk energielabel C. Het is begrijpelijk dat u nu zo weinig mogelijk kosten wilt maken, maar eisen en wetgeving rondom duurzaamheid worden steeds strenger. Dat heeft alles te maken met de ambitieuze doelstellingen in het gesloten Klimaatakkoord. Het uiteindelijke doel is om in de toekomst (2030) de verplichting te verscherpen naar energielabel A of zelfs A+. Er wordt daarnaast gesproken over volledig energieneutraal in 2050. Het is dus slim om daar bij de verduurzamingsmaatregelen die u nú treft rekening mee te houden. Anders maakt u mogelijk extra kosten als u later toch ook naar een beter energielabel moet. Onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om nu meteen label B of A te halen is absoluut zinnig. Dan kunt u dat ook tegen de eventuele meerkosten aanhouden die u anders over een paar jaar maakt.

Valkuil 2: het binnenklimaat vergeten

De tweede valkuil is het verduurzamen van het kantoor zonder oog te hebben voor het binnenklimaat. En misschien denkt u nu dat dit niet vaak gebeurt, maar helaas gebeurt het aan de lopende band. U kunt zich voorstellen dat betere isolatie ook tocht en kou vermindert, maar tegelijkertijd een warm en muf binnenklimaat veroorzaakt als er te weinig verse luchttoevoer is. Het is heel belangrijk om goed te onderzoeken welke effecten energiebesparende maatregelen nog meer hebben behalve energiebesparing. En aandacht te besteden aan de klimaatinstallaties.

Precies om deze redenen ontwikkelden wij een 6-stappenplan voor een gezond en duurzaam kantoor. Om te voorkomen dat bedrijven investeringen doen die op de lange termijn niet goed uitpakken. Of waar ze niet uithalen wat erin zit.

in 6 stappen naar een gezond en duurzaam kantoor

Stap 1: QuickScan energielabel

Eerst doen we een QuickScan van uw gebouw. We zetten op een rij wat het bouwjaar is, hoe groot het gebouw is (BVO), welke maatregelen er al zijn getroffen, wat het huidige energielabel is en meer. Zo kunnen we al heel snel bepalen welke besparingsmaatregelen nodig zijn om energielabel C, B of A te halen.

Stap 2: Gezondheidscheck

We doen vervolgens een gezondheidscheck. Door in uw kantoor een nulmeting te doen weten we wat het startpunt is. Hoe nu de status van uw gebouw is op het gebied van gezondheid en comfort voor de gebruikers en waar verbeteringen aangebracht moeten worden.

Stap 3: Ambitiedocument

Een goed resultaat hangt sterk samen met heldere verwachtingen. De uitkomsten uit stap 1 en 2 voegen we samen in een helder rapport. Op basis hiervan bepalen we samen met u wat uw ambities zijn op het gebied van gezondheid, comfort, uitstraling, energie en circulariteit.

Stap 4: Verbeterplan

De vierde stap is het gezamenlijk opstellen van het verbeterplan. Hoe gaat uw nieuwe kantoor eruitzien? We visualiseren uw nieuwe kantoor altijd met een virtueel prototype en maken een duidelijk uitvoerings- en faseringsplan.

Stap 5: De uitvoering

Pas als het virtueel prototype 100% voldoet aan uw verwachting, gaan we aan de slag met het doorvoeren van de verbeteringen. Tijdens de uitvoering ervan zorgen we voor goede communicatie met u gedurende het hele project, zodat u op ieder moment van de dag weet waar u aan toe bent.

Stap 6: De oplevering

Uw vernieuwde kantoor wordt opgeleverd met een nieuw energielabel én een nieuwe klimaatklasse.

Bij welke projecten hebben we dit al succesvol toegepast?

Op basis van dit 6-stappenplan gaan we graag met u aan de slag zoals we eerder deden met onder meer Dunea (Zoetermeer), Keppel Verolme (Rotterdam), Unilever (Rotterdam) en het Metropolitan (Amsterdam).

Keppel Verolme (3.100 m2) bijvoorbeeld, stond eigenlijk op de nominatie om gesloopt te worden. Met ons stappenplan realiseerden we een hoogwaardige renovatie waarbij het authentieke karakter van het pand behouden bleef, met het comfort van nu. We haalden alle betonrot uit het gebouw, pasten een compleet nieuw klimaatconcept toe met Maaswaterkoeling, verbeterden de bouwfysische schil en vervingen de gevel voor zeer goede isolatie. We brachten het gebouw zo van energielabel G naar A en verbeterden de gezondheid en het comfort in het gebouw met een reuzenstap.

Voorbeeld gezond en duurzaam kantoor: Keppel Verolme Rotterdam

Of Dunea in Zoetermeer, twee gebouwen van elk 5.000 m2, in 2014 nog uitgeroepen tot het op één na lelijkste plekje van Nederland. We stripten de twee halfronde gebouwen volledig en smolten ze samen tot een schitterend kantoor met energielabel A en 70% minder energieverbruik. Vóór de renovatie wilde je niet gezien worden in dit pand. Nu is het een hip, fris en flexibel kantoor met een zeer gezond binnenklimaat. Dunea ontvangt er nu heel trots zijn klanten.

Voorbeeld gezond en duurzaam kantoor: Dunea Zoetermeer

Zet vandaag de 1e stap

Wij helpen u graag om van uw kantoor ook zo’n kantoor te maken! Neem gerust contact op als u vragen heeft over onze aanpak. En als u dat wilt komen we graag vrijblijvend langs voor een QuickScan van uw kantoor.