Home

Ik kan me die vragen goed voorstellen. Een woningcorporatie verricht diensten van algemeen economisch belang en moet in die hoedanigheid verantwoording afleggen aan veel verschillende partijen. Zeker als het gaat om grote investeringen in het sociale woningbezit. Dan is het op het eerste gezicht het duidelijkst om voor ieder project zelf de bestekken en de projectplannen te schrijven en op basis daarvan offertes op te vragen bij verschillende aannemers. De kostenzijn daarmee vergelijkbaar geworden en spreken voor zich, ook voor de stakeholders.

Tuinstadwijk Leiden oplevering 100ste woning samenwerken woningrenovatie

Resultaatgericht

De meeste woningcorporaties onderkennen dat door deze manier van investeren nauwelijks gebruik gemaakt wordt van de kennis en kunde van marktpartijen. En van het lerend vermogen van de eigen organisatie en die van vaste samenwerkingspartners. Door nieuw verworven inzichten in te brengen in nieuwe projecten, zal de uitvoering immers steeds soepeler verlopen, de doorlooptijd verkorten en zullen de faal- en afstemmingskosten dalen. Hoe dit in de praktijk werkt, leest u in deze case over ons project Tuinstadwijk.

Resultaatgericht werken met vaste marktpartijen is dus zeker geen onbespreekbaar alternatief voor woningcorporaties, maar roept wel een aantal praktische vragen op.

Maar hoe weet ik dan zeker dat ik marktconform inkoop? En dat mijn projecten daadwerkelijk beter, leuker, sneller en goedkoper gerealiseerd worden?

Door voor iedere project duidelijke kritische prestatie indicatoren (kpi’s) af te spreken, bijvoorbeeld over tijdige oplevering, de bewonerstevredenheid, de draagvlakmeting, het gewenste energielabel en dergelijke. En door de verantwoordelijkheid voor het behalen van de afgesproken kpi’s neer te leggen bij de aannemer en zijn ketenpartners. En door de aannemer en zijn ketenpartners zo vroeg als mogelijk bij het project te betrekken, zodat optimaal gebruik kan worden van ieders deskundigheid en vakmanschap.

De ervaring is dat alle betrokken partijen met hetzelfde doel voor ogen beter samenwerken en meer betrokken zijn: net een stapje harder zetten – in dezelfde richting – om de afgesproken doelen te realiseren. De bouwkosten an sich zullen hierdoor niet per definitie lager zijn, maar de totale projectkosten uiteindelijk wel. Denk alleen maar aan de besparing die gerealiseerd wordt op de ureninzet van de woningcorporatie zelf of door het voorkomen van uitloop-, faal- en afstemmingskosten.

Zie ook de ervaring van De Sleutels

Samenwerken in de bouwketen. "Beter, leuker, sneller en goedkoper". Aedes-Magazine 9/2016 from Heembouw

Samenwerken

Maar hoe zorg ik er dan voor dat de ketenpartijen elkaar versterken in plaats van beconcurreren? Zeker als ik kies voor twee vaste aannemers.

Als ik spreek uit onze ervaring is het op de eerste plaats van belang om partners te zoeken die qua openheid en transparantie hetzelfde DNA hebben. Partners die begrijpen dat vertrouwen de basis is onder een goede samenwerking en dat informatie delen de sleutel is voor kwaliteit- en efficiencyverbeteringen en dus voor een succesvolle uitvoering. Partners die zelfvertrouwen hebben en een open cultuur: de kracht van een organisatie zit immers in de mensen die er werken en in de manier waarop ze worden aangestuurd. Op de tweede plaats is het aan uzelf, de woningcorporatie, om aan het roer van de samenwerking te gaan staan en de partners continu scherp te houden. Wees vooral niet te snel tevreden en blijf uw ketenpartners uitdagen. Blijf vragen stellen; als een doorlooptijd van 9,5 week het doel is, is 9 weken misschien ook wel haalbaar. En blijf vooral ook meten of de partners aan uw kpi’s en uw kwaliteitscriteria voldoen. Dan worden uw projecten niet alleen beter, leuker, sneller en goedkoper gerealiseerd, maar wordt uw rol in de samenwerking met uw projectpartners ook nog eens uitdagender en leuker.

Kijkje in onze keuken

Benieuwd naar de harde cijfers over de voordelen van ketensamenwerking? Ik kom graag langs om u een kijkje in onze keuken te geven.