Home

Keynote spreker was Christian van Maaren, met Maayke Daamen founder van het platform Excess Materials Exchange, de “datingsite” voor materialen. Via dit platform worden afvalstromen aangeboden en gematcht met de vraag naar materialen, zodat hergebruik mogelijk is. In het licht van de steeds toenemende hoeveelheid afval enerzijds en uitputting van natuurlijke hulpbronnen anderzijds, een onderwerp dat de toehoorders wist te grijpen.

Masterclasses

Tijdens de masterclass “Andersom ontwerpen” lieten ontwerper Vivian Wijburg van Heembouw Architecten en Erik Koreman van New Horizon zien hoe een gebouw kan worden ontworpen vanuit circulaire ontwerpprincipes. Heembouw brengt dit concreet in de praktijk bij de realisatie van de nieuwe huisvesting van Heembouw Kantoren in Berkel en Rodenrijs.

masterclass andersom ontwerpen Erik Koremans

Maarten Grasveld van Innovirens presenteerde de Boomveer, een oplossing om de stedelijke omgeving van groen te voorzien, op voorheen “onmogelijke plekken” als dakranden en nabij infrastructuur.

Heembouw is met Alba Concepts al een tijdje bezig met de ontwikkeling van een ‘proof of concept’ voor een 100% circulair distributiecentrum. Alijd van Doorn van Heembouw Architecten en Jim Teunizen van Alba Concepts lieten zien welke stappen op weg naar een 100% circulair DC inmiddels zijn genomen.

”Concreet en leerzaam”, waren de reacties na afloop. Door vooral te laten zien hoe circulariteit in de praktijk werkt, en niet alleen de theorie te benoemen, kregen de deelnemers nieuwe kennis en inzichten. Heembouw kijkt terug op een geslaagd event.