Home

Op dit moment is de transformatie van kantoorgebouw Metropolitan in Amsterdam in volle gang. Ook hier werken Heembouw en New Horizon samen aan een duurzame demontage van het bestaande kantoor. Vanuit deze projectmatige samenwerkingen besloten de teams ook op een procesmatige manier samen te gaan werken aan het realiseren van de circulaire ambities van beide bedrijven.

Ondertekening contract samenwerking heembouw en new horizon
Ondertekening overeenkomst Heembouw en New Horizon

Heembouw is één van de weinige bouwbedrijven met een eigen architectenbureau, Heembouw Architecten. De unieke combinatie van deze disciplines maakt het mogelijk om samen met New Horizon gericht onderzoek te doen naar ‘maakbare circulaire oplossingen'. Onderdeel hiervan is het uitwerken van ontwerpprincipes voor circulair bouwen. New Horizon levert binnen de samenwerking naast kennis, ook bouwmaterialen uit Urban Mining.

Heembouw Rotterdam pilotcase
In eerste instantie zal het zo veel mogelijk voorkomen van verspilling bij de ontmanteling en de bouw van gebouwen het resultaat zijn van de samenwerking. Daarnaast is het ontwerpen met geoogste materialen een belangrijke ambitie. Komende periode wordt het ontwerp van de nieuwe huisvesting van Heembouw Rotterdam hiervoor een mooie pilotcase. Op korte termijn zal ook een (substantiële) verlaging van de milieu-impact van gebouwen (ontworpen door Heembouw Architecten en/of gebouwd door Heembouw) mogelijk zijn. Gestreefd wordt naar het ‘verslaan’ van de landelijke ambities op het gebied van circulariteit en dus veel sneller dan het landelijke beleid komen tot circulaire ontmantelingen en ontwerpen van gebouwen.

Over New Horizon Urban Mining
New Horizon UrbanMiningziet de stad als bron en vergaart materialen en grondstoffen uit de bebouwde omgeving voor hoogwaardig hergebruik. Het bedrijf levert samen met haar partners een breed assortiment aan (bouw)materialen en -producten uit Urban Mining. Van circulair dakbitumen tot circulair beton, van een circulaire gevelsteen tot nieuwe deuren uit sloophout. Om de levering en kwaliteit van dit assortiment te kunnen garanderen, ontmantelt zij zogenaamde donorgebouwen. Opdrachtgevers hoeven hierdoor niet meer te investeren. De opbrengst van de circulaire materialen dekt de extra kosten voor de zorgvuldige ontmanteling. De ontmanteling van donorgebouwen wordt zelfs voor een lagere prijs aangeboden dan regulier slopen. Met deze manier van werken wordt het milieu aanzienlijk minder belast door onder meer het terugdringing van CO2-uitstoot. Het bedrijf ziet de circulaire economie dan ook als nieuw economisch model.New Horizon heeft sinds de oprichting eind 2015 al 25 miljoen euro omgezet en verwacht in het jaar 2019 een jaaromzet van 20 miljoen euro te bereiken.