Home

Voor Léon Heddes was het eerste jaar als algemeen directeur van Heembouw veelbewogen: “2020 zullen we allemaal niet snel vergeten. Ik ben enorm trots op de fantastische inzet van onze betrokken en bevlogen medewerkers. Onze krachtige cultuur heeft meer dan ooit haar waarde bewezen. Samen met onze klanten en leveranciers, zijn, met alle beperkingen en aanpassingen, weer veel plekken gecreëerd waar mensen willen zijn. Dat verdient een groot compliment. Onze positieve ervaringen met werken op afstand, zien we daarbij als een kans voor onze toekomstige manier van (samen)werken.”

Heembouw Next: Extra inzet op houtbouw en parametrisch ontwerpen
Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn. Voor Heembouw is creëren de optelsom van bedenken, ontwikkelen en realiseren. Onze unieke aanpak om als ontwerpende bouwer klantopgaven samen aan te pakken, als één team van ontwerpers en bouwers, zorgt voor meer klantwaarde, minder verspilling en geeft tijd en ruimte voor innovatie.

Léon Heddes: “Innoveren is essentieel om ons als organisatie duurzaam te ontwikkelen en voor onze talenten een aantrekkelijke werkgever te zijn. Bovendien is innovatie onmisbaar om onze klanten te blijven verrassen. Voor het opschalen van grote innovaties, starten we in 2021 met het Heembouw Next programma. Een bewuste keuze om nog steviger te investeren in kennis, om nog beter in de huid van onze klant te kunnen kruipen en juist onze dienstverlening aan de voorkant verder te versterken. Voorbeelden van grote innovaties die via dit programma verder ontwikkeld worden zijn houtbouw en parametrisch ontwerpen. Binnen dit programma wordt in een team, vanuit de business, één tot twee jaar gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een innovatie. Hiermee zijn wij nog beter in staat ons gezamenlijke doel te realiseren: het creëren van plekken waar mensen willen zijn.”
 

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen
Gedreven door onze visie om plekken te creëren waar mensen willen zijn, willen we een positieve impact hebben op onze leefomgeving. Als ontwerpende bouwer kunnen wij snel schakelen tussen ontwerp, realisatie en hergebruik. Duurzaamheid en circulariteit zijn vanzelfsprekend onderdeel van onze projecten. Het integreren van de natuur in onze projecten sluit daar perfect bij aan. Daarbij werken wij intensief samen met landschapsarchitecten en ecologen. Natuurinclusief ontwerpen betekent ook inspelen op het klimaat, oftewel klimaat adaptief bouwen. Met natuurinclusief bouwen ondersteunen we biodiversiteit, bouwen we klimaatadaptief én we creëren omgevingen die goed zijn voor het welzijn van mens en dier. We zijn er van overtuigd dat dit op alle gebieden waarde toevoegt aan de gebouwen en de omgeving die we maken.

Toekomst
Hoewel de corona-pandemie nog niet voorbij is, kijkt Heembouw met vertrouwen naar de toekomst. Het bedrijf beschikt over een solide financiële basis. De orderportefeuille voor 2021 is goed gevuld. Heembouw verwacht een lichte stijging in omzet en ook het rendement komt naar verwachting weer op een gezond niveau uit.

Heembouw blijft investeren in de relatie met de klant, in haar mensen en innovatie. Als ontwerpende bouwer leveren we toegevoegde waarde en zijn we onderscheidend. Met onze integrale aanpak van huisvestingsvraagstukken, kunnen we tempo maken. Vanuit onze sterke klantgerichte cultuur, gaan we komende jaren nog meer doen op het gebied van innovatie en kennisontwikkeling. Zodat we voor onze klanten plekken kunnen blijven creëren, waar ze willen zijn.

Download het jaarverslag

Meer over Heembouw financiën vindt u hier.