Home

Financieel gezond, met een sterk team en een sterke visie

Heembouw is een financieel gezonde en solide onderneming. Ook in 2020, het jaar dat alles anders was, heeft Heembouw goed gepresteerd. We prijzen ons gelukkig dat de bouwsector, ondanks de corona-pandemie, heeft kunnen doorbouwen.

De omzet kwam in 2020 uit op 206,4 miljoen, een lichte daling ten opzichte van 2019 (217,9 miljoen). De groeilijn van het resultaat is verder doorgezet en ook onze liquiditeit en solvabiliteit zijn onverminderd hoog. Minstens zo belangrijk is de waardering van onze klanten en medewerkers. Ons gemiddeld klantcijfer over 2020 is van een 8,3 gestegen naar een 8,6. De NPS ("hoe waarschijnlijk is het dat u ons aanbeveelt aan anderen?") steeg van +40 naar +62. Scores, die alleen mogelijk zijn door de grote inzet van onze hoog bevlogen en betrokken medewerkers.

Heembouw staat er goed voor. Natuurlijk ondervinden ook wij de gevolgen van de corona crisis. Maar we hebben een sterk team, een sterk netwerk en een sterke visie. Daar houden we aan vast. 

Als ontwerpende bouwer kunnen wij het verschil maken. Door de huisvestingsvraagstukken van onze klanten met ons eigen architectenbureau Heembouw Architecten als één team, ontwerp, ontwikkeling en realisatie gezamenlijk, aan te pakken, bieden wij onze klanten een integrale en toekomst bestendige oplossing.

Op het gebied van verduurzaming van bestaande woningen en kantoren en in de ontwikkeling van circulaire concepten, kunnen we door onze gezamenlijke aanpak grote stappen zetten en op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Heembouw heeft 19 april 2021 haar jaarcijfers over 2020 gepubliceerd. Lees hier het volledige persbericht.

Jaarverslag 2020

Download het bestand

Omzet (x € 1 miljoen)

 2020          2019          2018          2017          
Som der bedrijfsopbrengsten206,4217,9181,4166,6
Resultaat voor belasting9,7%8,0%5,2%4,6%
Solvabiliteit42,5%42,5%43,0%39,0%
Aantal personeelsleden per 31/12              275277272245
Ziekteverzuim3,6%2,9%4,0%3,0%

 

 

Strategisch plan 2020- 2022

Klanten
We willen de verwachtingen van onze klanten overtreffen en maximale klantwaarde realiseren. Dit uit zich in een NPS van ≥+40 en een gemiddelde klanttevredenheid van ≥ 8,5.

Mensen
Door optimale samenwerking kunnen wij de hoogste klantwaarde realiseren. Verbetering van onze efficiency maakt ons als organisatie slagvaardig, wendbaar en klaar voor de toekomst. Op deze manier halen we het beste uit onszelf en elkaar. Dit uit zich in een doelstelling van ≥ 8,0  voor medewerkersbevlogenheid en van ≥ 8,5 voor medewerkersbetrokkenheid. 

Omgeving
We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet en zij oprecht gedreven om het beter te doen. Dit uit zich in een actieve inzet op vermindering van onze CO2 uitstoot p/mln. omzet met ≥ 25% (tov. peil 2018), een reductie van ≥ 25% op de drie bouwafvalstromen met de hoogste milieu impact en actieve betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven.