Home

Vandaag begint mijn werkdag om 08.00 uur in de Vivaldistraatin Leiden. Woningcorporatie De Sleutels is de ambitieuze opdrachtgever voor dit project, i.c. groot onderhoud van 72 huurwoningen. Onderweg daarnaartoe bedenk ik me dat het eigenlijk een onmogelijke taak is om een waarheidsgetrouw beeld van mijn werkend leven te geven middels de beschrijving van één werkdag. Mijn werk als projectleider is daarvoor te leuk en te divers: voor mij is geen dag hetzelfde. Dus ik smokkel een beetje. Gisterenochtend heb ik bijvoorbeeld met collega’s gewerkt aan een selectie. Mijn taak in het verkoopteam is om de mogelijke renovatiescenario’s door de bril van de uitvoering te beoordelen op haalbaarheid en op uitvoerbaarheid. Zodat datgene wat we uiteindelijk aanbieden ook daadwerkelijk gemaakt kan worden binnen de gestelde budgettaire en kwaliteitskaders. Ik hamer ook altijd op een gedegen en gedetailleerde voorbereiding nadat een project aan ons gegund is. Hoe beter het werkproces op voorhand afgestemd is met alle betrokkenen, hoe beter de uitvoering verloopt.

Fred Verlaan Heembouw communicatie is key

Communicatie is key

Gisterenmiddag stond in het teken van de eindevaluatie van het net afgeronde onderhoudsproject Vreebosin Zoetermeer. Na een moeizame start, hebben we van zowel de bewoners als van onze opdrachtgever Vidomes een dikke acht gekregen als rapportcijfer. Vidomes: ‘We waren blij verrast met de samenwerking rondom bewoners. Heembouw leverde maatwerk in sociale communicatie.’ Ik ben vooral gelukkig met dit deel van Vidomes’ onderbouwing. Temeer omdat we bij groot onderhoudsprojecten in bewoonde staat altijd veel aandacht besteden aan de contacten met bewoners.

"We waren blij verrast met de samenwerking rondom bewoners. Heembouw leverde maatwerk in sociale communicatie."

Vidomes

We weten hoeveel impact ons werk heeft op deze mensen: het vooruitzicht op een mooiere, beter geïsoleerde woning verdwijnt snel naar de achtergrond als de werklieden daadwerkelijk aan de slag zijn. Het is aan ons om het overlastgevoel tot een minimum te beperken en daarin is communicatie cruciaal. Ieder teamlid levert daar zijn eigen bijdrage aan: van werklieden tot de uitvoerder en bewonersbegeleiders. Luisteren, met respect reageren en oplossingen bieden, zijn in mijn optiek de belangrijkste spelregels.

Fred Verlaan Heembouw samenwerking bewoners

Teamprestatie

Ondertussen ben ik aangekomen in de Vivaldistraat. Ik loop eerst een rondje langs de huizen waar mijn collega’s en onze co-makers al hard aan het werk zijn. Wat we hier doen is in mijn beleving hogeschool renovatie. We verduurzamen alle woningen inclusief het vervangen van keuken, badkamer en toilet. Daarnaast kunnen de bewoners kiezen voor een andere woningindeling, heel erg toekomst- en bewonersgericht. Het gevolg daarvan is dat in de uitvoering geen woning hetzelfde is: juist hierdoor leggen we lat hoog. Dat we goede voortgang boeken, is te danken aan de inzet het voltallige team. Als ik na mijn rondje ons tijdelijke kantoor binnenstap, word ik aangesproken door onze bewonersbegeleidster. Ze draagt een aantal goede ideeën aan om het ‘verbouwingsleven’ van de bewoners nog iets dragelijker te maken, zoals een kleine, passende attentie. Ik ben er blij mee, het zijn die details die het verschil maken en waar wij als ‘bouwers’ minder snel aan denken. Dit is precies waarom ik altijd zeg dat een groot onderhoudsproject lijkt op het spelen van een voetbalwedstrijd op Champions League-niveau. We hebben elkaars kwaliteiten, drive, verantwoordelijkheidsgevoel en maximale inzet nodig om tot het beste resultaat te komen.

Fred Verlaan Heembouw kleine passende attentie

Veel overleggen

Mijn rol in de uitvoering van groot onderhoudsprojecten in ketensamenwerkingis om het team gefocust en op één lijn te houden, zodat we samen een topwedstrijd kunnen spelen. Ik ben er om de voortgang te volgen, verbeterpunten te benoemen, te sparren over oplossingen voor dilemma’s en om onze opdrachtgever te informeren en waar nodig te betrekken bij voortgangsbesluiten. Oftewel, ik ben er om veel te overleggen. Zoals vandaag met mijn Heembouw-collega’s, met onze co-makers voor de planning na kerst en met twaalf bewoners en onze opdrachtgever voor een tussentijdse evaluatie. We zijn blij met alles wat goed loopt, maar staan langer stil bij de verbeterpunten. Goed is voor ons niet gauw goed genoeg, we gaan voor maximale bewonerstevredenheid, want voor hen doen we dit tenslotte allemaal. Na het laatste overleg van de dag zet ik wat acties uit bij collega’s en beantwoord ik mijn mail. Het is een goede, productieve dag geweest. Onderweg naar huis loop ik in gedachten de dag van morgen alvast door, die in het teken staat van de werkvoorbereiding op een nieuw onderhoudsproject dat we in februari 2019 op gaan pakken. Maar eenmaal thuis aangekomen, plug ik uit. Want ook daar wil ik voor de volle 150% aanwezig zijn.

Ook aansluiten bij ons team?
Bekijk onze vacatures.