Home

Wanneer de productielijn oververhit raakt, worden knopen doorgehakt.

Het besluit valt: een noodzakelijke investering om de verwachte groei in de komende jaren op te vangen om de klant beter van dienst te kunnen zijn. Echter, loop je nu al niet achter de feiten aan? Had je deze verbouwing juist nu niet al afgerond willen hebben in plaats van het te starten...? Hoe voorkom je dat de productie in gevaar komt? Hoe implementeer je een nieuwe productielijn in een passende omgeving?

Chaos vs orde.jpg

Uw klant beter van dienst zijn met een nieuwe productielijn

Heembouw heeft de focus gelegd op productiebedrijven. Wij hebben ruime ervaring met verschillende bedrijven in diverse branches en zijn in staat onze opdrachtgevers van A tot Z te ontzorgen. Wij spreken de taal van onze opdrachtgevers. Of het nu gaat om:

 • implementeren van een nieuwe productielijn
 • automatisering;
 • de routing in en om uw pand;
 • stroomlijnen van het productieproces;
 • opslag van gevaarlijke stoffen (ADR en/of PGS15);
 • veiligheidsnormen in de logistiek (TAPA);
 • hygiëne en voedselveiligheid (HACCP, BRC);
 • geconditioneerde ruimten;
 • maatregelen voor brandpreventie en brandbestrijding;
 • milieuvergunning en omgevingsvergunning;
 • total cost of ownership.

Met onze expertise kunt u uw klant nog beter van dienst zijn. Tevens kunnen wij voor nieuwbouw en renovatie de mogelijkheden van een milieuvriendelijk gebouw inzichtelijk maken (BREEAM, GPR, Greencalc) en zijn wij bekend met subsidiemogelijkheden, zoals MIA en VAMIL.


De goede dingen op het juiste moment

De huisvesting van een productiebedrijf kent veel uitdagingen. Neem alleen al de omvang en plek van uw productielijn. Een bedrijf is een complexe materie, ontstaan vanuit een lange geschiedenis, gefundeerd op lange termijn doelstellingen, in combinatie met Ad-hoc beslissingen. Verbouwen, verhuizen of nieuwbouw betekent de bestaande situat ie doorbreken om een nieuwe ‘innovatieve’ werkelijkheid te creëren. Voor dat het ontwerpen start, worden productieprocessen en de samenhang tussen de afzonderlijke afdelingen nauwkeurig in beeld gebracht. De groeipotentie moet inzichtelijk zijn en binnen de organisatie zal nagedacht moeten worden over het Programma van Eisen (PvE). Door Heembouw vroegtijdig te betrekken in deze fase, kunnen wij van maximale toegevoegde waarde zijn. Vanuit onze kennis benaderen wij mogelijkheden waar u wellicht eerder nog niet over heeft nagedacht.


Het complete plaatje

Samen met ons eigen architecten bureau Heembouw Architecten kunnen wij het gezamenlijk opgestelde PvE snel uitwerken tot een concreet ontwerp. Een driedimensionaal model (BIM) dat de nieuwe lay-out van uw fabriek zichtbaar maakt. Bij bedrijfshuisvesting draait het met name om de binnenkant, die moet kloppen. De interne verkeersstromen ten behoeve van de productielijn moeten juist zijn, afdelingen zo geplaatst dat flexibiliteit in de toekomst gegarandeerd is en ook eventuele groeipotentie opgevangen kan worden. Visualisatie helpt u de optimale routing neer te zetten en voorkomt de kans dat onvoorziene zaken pas tijdens de realisatie aan het licht komen. Als de binnenzijde van het gebouw is ontworpen, kan de buitenzijde worden opgetrokken. De contouren van de plattegrond (de indeling van uw proces) bepalen de vormgeving van het gebouw, waar nodig kan het gevelbeeld worden aangepast, zodat het perfect aansluit op de uitstraling van uw bedrijf.

Habeon Architecten voorstel ontwerp BSMvalves

Tijd = Geld

Vaak zorgt de tijdsdruk voor de grootste uitdaging. Door hier in het ontwerp al rekening met te houden kan veel tijd worden bespaard. Met onze gronddatabank kunnen potentiële locaties snel in beeld worden gebracht. Daarnaast hebben materialen specifieke eigenschappen en iedere keuze heeft invloed op het project. Een goede voorbereiding is het halve werk. Een belangrijk instrument in de voorbereiding van het project in onze Lean Bouwen-aanpak is de pull-planning: het gezamenlijk met alle partijen plannen van de uitvoeringsfase. Samen met de opdrachtgever, de belangrijkste leveranciers, architect en adviseurs, wordt in één sessie het totale uitvoeringsproces van een project ingepland. Dit heeft als voordeel dat vóór een project start, knelpunten worden gesignaleerd zoals; hinder voor omgeving, doorgang van het primaire proces, project specifieke eisen/uitdagingen en dat deze met elkaar, direct, in overleg worden opgelost.

Zo kan er bijvoorbeeld besloten worden om buiten reguliere werktijd en in weekenden te werken om zo de out-of-proces time te minimaliseren. Vaak is de plaatsing van een nieuwe productielijn een belangrijke milestone in de planning. Vanuit dit punt wordt de planning opgesteld.

Onze ervaring is dat, door het samen plannen en direct bespreken van de knelpunten, de gemaakte afspraken door alle partijen beter worden nagekomen. Dit resulteert weer in een hogere kwaliteit en minder faalkosten. En daarnaast een kortere doorlooptijd met gemiddeld 30%!


Ervaringen van onze klanten:

 • “Door de Lean-aanpak die Heembouw hanteert, wordt de bouwtijd geminimaliseerd waardoor de hinder van de bouwwerkzaamheden op onze productielijn ook tot een minimum beperkt is gebleven”
  dhr. S. Huisman, Sr. Plant Engineer bij Cloetta

 • “Dit was zeker niet met iedere aannemer gelukt. Hier is het wereldrecord planning gevestigd; er is met meer bouwstromen tegelijk gewerkt, die zijn goed gemanaged. Daar heeft de Lean-werkwijze een belangrijke rol in gespeeld; er is als team samengewerkt, slimmer gewerkt, zonder dat de boel gedicteerd werd maar met ieders inbreng. We hebben hier een heel goed gevoel over”
  dhr. J. Klanderman, Managing director Dok Vast & dhr. E. Clout, projectmanager Dok Vast

 • “Alles in één keer goed en alleen de goede dingen doen. Dat kan als je het proces goed beheerst. Zeker bij een krappe planning, zoals bij het project Philips, is dat essentieel. Dat kan wanneer alle stromen op het juiste moment bij elkaar komen. Dat levert tijd en geld op en –minstens zo belangrijk- vertrouwen”
  dhr. J. Kiks, Sr. consultant Districon, consultancybureau voor logistiek en facilitymanagement


Nieuwsgierig naar uw proces?

Heembouw kijkt graag samen met u naar een passende oplossing.
Het creëren van toegevoegde waarde is ons bestaansrecht. Maximale klanttevredenheid door het leveren van de gewenste kwaliteit tegen de laagst mogelijk kosten, is ons streven. Hierbij laten we ons inspireren door de Lean filosofie: flexibel, snel en op maat de juiste prestatie leveren. Want juist nu de economie aantrekt, zijn investeringen in nieuwe ‘state of the art’ productiefaciliteiten noodzakelijk om aan de toenemende vraag van uw klant te voldoen.

Hangt een dergelijke besluit of wellicht die ene hele grote order in de lucht en moet er snel iets gebeuren?

Een samenwerking met Heembouw kenmerkt zich door de flexibele opstelling en een combinatie van een praktische aanpak, diepgang en snelheid. U krijgt daarbij, stap voor stap, meer inzicht in de wijze waarop u uw bedrijf kan uitwerken tot het bedrijf waar uw klanten die bijzondere order juist willen plaatsen.


Dus verbouwen, verhuizen of nieuwbouw?

Heembouw neemt alle drempels weg en zorgt ervoor dat uw productielijn niet op hol slaat. Uw bedrijfsvoering kan doorgaan, terwijl het zich voorbereidt op de toekomst!