Home

Factor 1: Locatie

De locatie is op meerdere manieren van invloed op de kosten van uw bedrijfspand. Allereerst verschillen de grondkosten per locatie (grondprijs, rente over grond). Daarnaast is het afhankelijk van de locatie hoeveel kosten het met zich meebrengt om die plek bouwrijp te maken (denk aan eventuele sloopwerkzaamheden die nodig zijn, de aanleg van wegen). Ten derde heeft de locatie invloed op de bouwkosten. Zijn er bijvoorbeeld wel of geen lange heipalen nodig?

U bent het misschien niet gewend van een bouwer, maar al in deze fase helpen wij u graag. Opdrachtgevers kloppen vaak zelfs al bij ons aan als ze nog helemaal geen locatie hebben voor hun bedrijfspand. Wij beschikken namelijk over een gronddatabank met een totaaloverzicht van alle beschikbare nieuwbouw- en herontwikkellocaties in Nederland, gemeentelijke- en met name particuliere grondlocaties, die nog niet bekend zijn in de markt.

Samen met u vinden we de meest geschikte locatie voor uw bedrijfspand op basis van uw Programma van Eisen en uw beschikbare budget. Dat is dus echt een andere aanpak dan u gewend bent van een bouwer. Dat komt doordat wij als ontwerpende bouwer met eigen inhuis-architectenbureau van A tot Z bij uw nieuwbouw betrokken zijn. Eén van de andere grote voordelen daarvan: alle disciplines zitten vanaf het begin aan tafel, waardoor we u al heel vroeg in het proces duidelijkheid kunnen geven over de kosten van uw bedrijfspand. Ik vertel u daar verderop in dit stuk meer over.

Distributiecentrum New Logic III in Tilburg

Factor 2: Aantal vierkante meters

Het aantal vierkante meters heeft logischerwijs ook grote invloed op de kosten van uw bedrijfspand. Daarom is het belangrijk goed te onderzoeken hoeveel vierkante meters u echt nodig heeft. Hoe groot is uw bedrijf nu, welke groei heeft u voor ogen, wat betekent dat voor de benodigde oppervlakte van uw productiehal en uw kantoren, hoeveel parkeerplaatsen heeft u nodig?

Samen met u stellen we het Programma van Eisen op. We komen daarvoor op uw huidige locatie, bespreken wat daar nu wel en niet goed bevalt en rekenen door wat u op de nieuwe locatie nodig heeft. Zodat u zeker weet dat uw nieuwe bedrijfspand niet na een aantal jaar te groot of te klein blijkt te zijn.

Factor 3: Uw productieproces

Heeft u voor uw productieproces een redelijk vlakke vloer nodig of een supervlakke vloer? In dat laatste geval zijn extra voorbewerkingen aan de ondergrond en meer handelingen nodig om hem supervlak af te werken. Dat heeft invloed op de kosten. Datzelfde geldt voor andere gebouweigenschappen die van belang zijn voor uw productieproces.

Alle disciplines zitten vanaf het begin aan tafel, waardoor we u al heel vroeg in het proces duidelijkheid kunnen geven over de kosten van uw bedrijfspand.

Robert Dolieslager

Het nieuwe distributiecentrum van LKQ Fource is bijvoorbeeld voorzien van een complex volautomatisch shuttlesysteem, waarbij specifieke eisen werden gesteld aan de hoogte van het pand, de stabiliteit en draagkracht van de vloer, de sprinklerinstallatie en het vermogen van de stroomvoorziening. Door onze integrale aanpak en doordat we al heel snel om de tafel gingen met de leverancier van deze installatie wisten we dit al vroeg in het proces. Hier leest u hoe we zo vanaf het begin duidelijkheid hadden over de planning en het budget.

Factor 4: Look & Feel

Wat heeft u voor ogen als het gaat om de look & feel van uw bedrijfspand? Ook hierin denken we vanaf het allereerste begin met u mee. We laten u zien welke mogelijkheden er zijn en welk effect de verschillende keuzes hebben. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van groen in en om uw pand en het effect daarvan op de gezondheid en het werkplezier van uw medewerkers.

Textaafoam, industriële groothandel in Tilburg

Factor 5: Duurzaamheidsmaatregelen

De kosten van duurzaamheidsmaatregelen kunt u op twee manieren bekijken. U kiest voor een lage investering met hoge exploitatiekosten of u kiest voor een hogere investering met lagere exploitatiekosten. Wij rekenen uiteraard voor u uit welke besparing op de energierekening het u oplevert als u kiest voor een duurzame installatie en hoe snel u deze investering heeft terugverdiend. Zodat u goed onderbouwde beslissingen kunt nemen.

Hoe houdt u grip op de kosten?

Grip houden op de kosten hoeft u niet te doen, dat doen wij. Doordat wij ontwerpen én bouwen en met alle disciplines vanaf het begin met u om de tafel zitten, weten we vanaf de start precies waar we in het ontwerp- en bouwproces rekening mee moeten houden. We kunnen u daarmee niet alleen al snel een helder kostenplaatje geven, we richten het proces ook heel efficiënt in en zijn daardoor in staat exact te doen wat we beloven.

Wij worden niet verrast en u wordt niet verrast. Wij leveren uw nieuwe bedrijfspand turn-key aan u op, binnen uw budget en binnen uw planning.

Dat werkt ook veel prettiger samen en zorgt uiteindelijk voor het beste resultaat. Wij meten sinds 2014 na elk project de klanttevredenheid, en gemiddeld is onze NPS +58 en ons totale rapportcijfer een 8.5. Dus heeft u bouwplannen en wilt u weten wat de kosten zijn van uw bedrijfspand? Neem contact met mij op, wij helpen u graag.