Home

In het ontwerp van Heembouw Architectenvan het nieuwe kantooris veel ruimtevoor werken, ontmoetenenleren. Heembouw Architecten maakte samen metDanielaSchelle het ontwerp voor het interieur.Het afgelopen jaar heeft Heembouwintensief met de medewerkers en de leden van de NVM samengewerkt om te komen tot een duurzaam en gezond kantoor,waarin alhunwensen terugkomen.Een plek waar mensen willen zijn.

Vivian Wijburg van Heembouw Architecten is verantwoordelijk voor hetarchitectonischeontwerp.“NVM had een uitgebreid Programma van Eisen neergelegd. Ik ben er trots op dat we dit met elkaar hebben kunnen vertalen in een aansprekend ontwerp, passend in het budget.Voor Heembouw is creëren de optelsom van bedenken, ontwikkelen en realiseren. Hier komt de kracht van onze integrale aanpakals ontwerpende bouwer,waarbij we klantopgaven oppakken alséén team van ontwerpers en bouwers samen, duidelijk naar voren.”

Duurzaam en gezond clubhuisvan NVM

Het kantoor is te lezen alseenmonoliet dieperfect past in de groene omgeving van Papendorp, met een transparante plint en eenruimatrium, dathet ‘clubhuis van NVM’wordt.Ditatrium is de verbindende schakel tussende kantoren en de opleidingslokalenvoor deAcademie voor Vastgoed cursistenen ishet kloppend hart van het gebouw.

Voor NVM is het comfort en een gezonde werkomgeving voor de medewerkers en de leden, erg belangrijk.Daarom is er veel aandacht besteed aan een goede akoestiek, voldoen alle kantoorzones aan klimaatklasse Aen beschikken ze overte openen ramen.Daarnaast is er heel specifiek naar materiaalkeuzes, levensduur en duurzaamheid gekeken, en wordt er in het interieur gebruik gemaakt van circulaire materialen. Het gebouw is volledig elektrisch gekoeld en verwarmd met warmtepompen en klimaatplafonds. De PV-panelen op het dak levereneen groot deelvan de stroomdie hiervoor nodig is

Léon Heddes en Onno Hoes
NVM-voorzitter Onno Hoes (links) en Algemeen directeur Heembouw Léon Heddes toosten op de start bouw van het nieuwe hoofdkantoor voor NVM

Corona

Hoewel de bouw ondanks corona zoveel mogelijk, met inachtneming van de noodzakelijke maatregelen, door gaat, hadden de beperkingen natuurlijk welhun invloed op de viering van de start bouw. Dezevonddaaromin klein comité plaats. Met een videoboodschap werden de leden en medewerkers van NVMdoor het team van Heembouw en Heembouw Architecten gefeliciteerd met dit bijzondere moment.

Deopleveringvan het nieuwe hoofdkantoor voor NVMstaatgepland voorbegin 2022.Tijdens de realisatie wordt NVM ondersteund doorDrees & Sommer, die verantwoordelijk is voor het projectmanagement en de kwaliteitsborging.