Home

Natuurinclusief ontwerpen

DC Greenpark i.s.m. STELLAR Development
Sprinklertank

Een steeds belangrijkere rol voor biodiversiteit

Wij creëren plekken waar mensen willen zijn. En we willen een positieve impact hebben op onze leefomgeving. Het integreren van de natuur in onze projecten sluit daar perfect bij aan. Ruimte geven aan de natuur is goed voor de lokale biodiversiteit. Denk aan groene gevels, een plantrijke invulling van het terrein en het toepassen van diervriendelijke buitenverlichting en nestkasten. We werken samen met landschapsarchitecten en ecologen om er zeker van te zijn dat de ingrepen ook echt aansluiten op de lokale flora en fauna.

Natuurinclusief ontwerpen volgens Heembouw

Klimaatadaptief bouwen

Ontwerpen met de natuur betekent ook inspelen op het klimaat, oftewel klimaatadaptief bouwen. Zo hebben groene daken een waterbergend effect en zijn het natuurlijke hitteschilden. Tenslotte levert de natuur een inspiratiebron voor het creëren van gezonde woon- en werkomgevingen. 

Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het leggen van relaties tussen het interieur en een groene buitenruimte, het plaatsen van noorderlichtkappen voor optimale daglichtvoorziening en het toepassen van maatverhoudingen die in de natuur veel voorkomen en een bewezen positief effect hebben op de beleving van de ruimte.

“Natuurinclusief bouwen heeft een zeer positief effect op het welzijn van mensen en het draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit en klimaat adaptieve oplossingen. Typische aspecten waar onze klanten steeds meer waarde aan hechten!”

Rogier Kant, senior architect Heembouw Architecten
Een sprinklertank bij DC Utrecht
Sprinklertank
DC Greenpark i.s.m. STELLAR Development

Biodiversiteit, klimaatadaptief en goed voor het welzijn van mens en dier

Met natuurinclusief bouwen slaan we drie vliegen in één klap: we ondersteunen biodiversiteit, we bouwen klimaatadaptief én we creëren omgevingen die goed zijn voor het welzijn van mens en dier. We zijn er van overtuigd dat dit op alle gebieden waarde toevoegt aan de gebouwen die we maken. Daarom hebben we natuurinclusief ontwerpen en bouwen in 2020 op onze agenda gezet. En we hebben direct daad bij woord gevoegd, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van distributiecentra.

 1. blog12 april 2021

  Natuurinclusief ontwerpen: zo logisch eigenlijk, zou het niet de standaard moeten zijn?

  Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de bouw. Bij elke nieuwbouw en renovatie is er aandacht voor. Vaak gaat het dan vooral over de keuze voor duurzame materialen, de energievraag van het gebouw zoveel mogelijk beperken en de energie die wel nodig is duurzaam opwekken. Circulariteit, gezondheid en flexibiliteit krijgen ook steeds meer aandacht. Terecht. Hoe minder nieuwe materialen we gebruiken in de bouw, hoe minder CO2-uitstoot. En hoe beter een gebouw is voor de gebruikers en hoe makkelijker het nieuwe functies kan krijgen, hoe groter de kans dat het langer blijft staan. Waar in de branche nog minder aandacht voor is: natuurinclusief ontwerpen. Vreemd eigenlijk, want het is wel onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid en gezondheid. Natuurinclusief ontwerpen is goed voor de mens, de natuur en de toekomst en voegt daarmee letterlijk voor alles en iedereen waarde toe. Zou het niet de standaard moeten zijn? Benieuwd wat jij vindt!

 2. DC Greenpark ism STELLAR Development

  blog16 juni 2021

  Een nóg waardevoller gebouw én goed doen voor de natuur? Het kan!

  Wist u dat u met de nieuwbouw van uw distributiecentrum kunt bijdragen aan meer biodiversiteit, terwijl u daarmee tegelijkertijd de waarde van het gebouw verhoogt? Extra mooi: u creëert een duurzamer gebouw en een gezondere, prettigere en meer inspirerende omgeving voor uw medewerkers. Hoe? Door uw gebouw natuurinclusief te ontwerpen. Dat is nu nog onderscheidend, straks is het de gewoonte. Hier leest u waarom. 

 3. blog27 januari 2021

  Wat bedoel je, een ontwerpende bouwer?

  Het wordt ons regelmatig gevraagd. Wat doen jullie als ontwerpende bouwer anders dan andere aannemers en wat levert dat mij als opdrachtgever op? Onze antwoorden hierop liggen in de dagelijkse praktijk besloten. In deze blogserie – wat bedoel je, een ontwerpende bouwer? – geven Heembouwers een inkijkje in die praktijk, aan de hand van een sprekend voorbeeld. In deze editie is dat Diederik de Jonge, architect bij Heembouw Bedrijfsruimten, die met zijn collega’s planontwikkelaars Robert Dolieslager en Eric Schulte intensief samenwerkte aan de nieuwbouw van het bedrijfspand van Hordijk.