Home

Na de technische school (LTS) is Henk in de bouw gaan werken. De bouw was (en is) zijn jongensdroom, lekker timmeren en het vak leren. Hij leerde het vak bij een aannemer in de stad waar hij door 2 oude leermeesters groot is gebracht. Henk ontwikkelt zich tot een allround vakman, je kon alles aan hem overlaten. Timmerwerk was zijn passie, maar ook met water, gas of elektra kon hij uit de voeten. Henk was ondernemend en wilde verder, in de avonduren leerde hij verder en haalde zijn ondernemersdiploma's. Toen kwam Heembouw in beeld, in 1986 begon hij bij ons en ‘bemande’ jaren de klussenbus.

Henk van der Horst klussenbus Heembouw maakt het goed

Ontwikkelen

Henk groeide door en werd uiteindelijk projectleider. Dit leverde hem waardevolle ervaring op over hoe processen precies werken. Door het groter worden van de projecten werd de afstand tot de praktijk groter. Henk kon de passie voor zijn vak niet altijd meer kwijt. Tijd voor een andere richting. Bij Heembouw zijn onze mensen belangrijk en er werd samen met Henk gekeken naar zijn rol in de organisatie. Resultaat is zijn nieuwe functie waarbij Henk met al zijn ervaring gaat zorgen voor een verdere verhoging van onze kwaliteit. Door actief in te zetten op het voorkomen van fouten zorgen we ook voor minder klachten. Hier wordt niet alleen Heembouw blij van, maar juist ook onze klanten.

De man van de details

Ik weet dit nog wel uit mijn tijd bij Heembouw Architecten. Voor controle van je details moest je bij Henk langs. Hij weet als de beste hoe aansluitingen tocht- en vochtdicht gemaakt moeten worden. Henk wordt dan ook regelmatig gevraagd om mee te kijken met de detaillering van onze projecten. Hij richt zich hierbij vooral op de bekende pijnpunten om zodoende onze kwaliteit te verhogen en problemen voor de gebruikers te voorkomen. Wat zijn nu de meest voorkomende problemen? Henk: “Nog altijd zijn lekkages de meest voorkomende problemen, vaak veroorzaakt door goed bedoeld maar verkeerd toepassen van lood en folies.”

Henk van der Horst kwaliteitscontrole bouwplaats metselwerk

Verzamelaar van kennis

Henk is helemaal gelukkig met zijn nieuwe functie, dit straalt ook van hem af. Hij is ontzettend gedreven, voelt zich zinvol en gewaardeerd. Zaken waardoor hij echt met plezier naar zijn werk gaat. Henk merkt dat ons vak als aannemer verandert, we besteden steeds meer werkzaamheden uit waardoor het lastig is om zelf de kennis in huis te houden. Ook is het helaas zou dat kleine partijen, met name in de afbouw, waar we mee samenwerken omvallen door de crisis. Ook dit vraagt om het op de juiste manier borgen van kennis. Een “hell of a job”, zo vertelt Henk. Hij ziet zichzelf als een koppeling en verzamelaar van alle kennis. Dit is ook onderdeel van onzelean werkwijze. Het is belangrijk om te weten met wie je aan een project samenwerkt, kennis te delen en rekening met elkaar te houden. In de praktijk, als een project op volle snelheid is, blijkt dit toch vaak lastig. Henk moedigt mensen aan om alerter te worden op het werk van elkaar.

Ik voel me soms bijna psycholoog

De omgang met mensen is een belangrijk onderdeel van Henk zijn functie. Soms is het nodig mensen te confronteren met gemaakte fouten, dit moet wel op de juiste manier gebeuren. Gelukkig is dit een belangrijk onderdeel van onze cultuur bij Heembouw, Henk snapt hoe dit werkt en weet mensen het juiste gevoel te geven. Lachend moet hij toegeven zich soms bijna psycholoog te voelen, iets wat bij hem past. "Als ik mijn helecarrièreopnieuw mocht doen was ik misschien wel psycholoog geworden". De drukte op de bouwplaats is door de komst van BIM een stukje groter geworden, uitvoerders staan hierdoor onder druk. Iemand als Henk die dan even komt rondsnuffelen of alles wel goed gaat hebben ze soms liever niet. Toch doet Henk dit en gaat ook het gesprek met de uitvoerder aan. Go to gemba, om in Lean termen te praten. Ga ter plekke kijken wat er aan de hand is om problemen structureel op te lossen. Problemen moeten besproken worden, als er getwijfeld wordt aan de kwaliteit van een detail dan moet er een besluit genomen worden. Henk is er om te helpen en mee te denken. Richting leveranciers merk hij dat zijn functie gewicht in de schaal legt. Het is niet de uitvoerder die is zegt maar een ‘kwaliteitsmanager’, dat werkt om knelpunten snel op te lossen. De lijfspreuk van Henk is dan ook niet voor niks: "Vertrouwen is goed, controleren is beter!".

Henk van der Horst Bob Jonkheer overleg bouwplaats

Elk project is een prototype

Tot slot vroeg ik Henk naar zijn kijk op de toekomst. Ten eerste geeft Henk aan ongelooflijk in BIM te geloven. BIM is de manier om een gebouw tot in de details uit te werken alvorens we echt gaan bouwen. Elk gebouw is maatwerk en specifiek voor de klant gemaakt, niet te vergelijken met auto industrie, waar je zeker 98% repeterend kan produceren.Zolang we vanuit architectuur vrij blijven ontwerpen maakt dit dat elk project een prototype is. Dit hoeft wat Henk betreft niet te veranderen. Doordat elk project uniek is worden potentieel ook eerder fouten gemaakt. Daarom is het volgens Henk ook belangrijk om individuen te blijven controleren.

Ook omarmt hij alle nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Enerzijds het gevolg van jonge enthousiaste mensen, anderzijds is commercie ook altijd van belang. Er worden vaak projecten verkocht die nog nooit gemaakt zijn. Zo worden we gedwongen om creatief te zijn en met nieuwe oplossingen te komen.

Kwaliteit voorop, handwerk of niet
Henk ziet ook de ontwikkeling dat een steeds groter % van het complete bouwproject wordt geprefabriceerd. Echt handwerk wordt steeds minder. Hoe zal zich dat ontwikkelen? Gaat handwerk verdwijnen en wordt alles straks 100% prefab? De tijd zal het leren. Zolang de kwaliteit van de oplossing maar voldoet aan het kundige oordeel van Henk. Want wat Henk zegt is natuurlijk 100% waar:"Vertrouwen is goed, controleren is beter!"