Home

Bij Heembouw zetten we al jaren in op duurzaamheid. Daarin heeft afvalscheiding en afvalreductie op de bouwplaats een belangrijke plek. Bouw- en sloopafval bestaat vooral uit puin, steen, hout, metalen, kunststoffen, papier en karton. Ruim 90% van het bouw- en sloopafval kan worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Sinds 2010 scheiden we het bouw- en sloopafval op de bouwplaats en inmiddels wordt Heembouw breed 53% van ons bouwafval gescheiden afgevoerd. Beter is het natuurlijk, om de afvalstromen te verminderen. Daarvoor gaan we in gesprek met onze leveranciers, om te bekijken wat er mogelijk is om minder afval te produceren. Hoe we dat doen zie je in dit filmpje.

Open pagina

Verduurzamen? we geven je 5 praktische tips voor afvalscheiding en afvalreductie op de bouwplaats

HeembouwAfvalscheiding
Afvalscheiding op de bouw